Ondernemer worden: hoe werkt dat?

Wellicht loopt u al even rond met het idee om zelfstandig ondernemer te worden. Voordat u het ook daadwerkelijk bent, moet u een aantal stappen zetten.


 
 

Een goede voorbereiding

Beslissen om zelfstandig ondernemer te worden, doet u niet van de een op de andere dag. Hier gaat - als het goed is - een gedegen voorbereiding aan vooraf. Op internet is al de nodige informatie te vinden voor starters. Maar de kans is groot dat u daarna nog veel meer wilt weten. Maak in dat geval een afspraak met Herz Administratie- en Adviesburo. Ik beantwoord graag uw vragen.Ondernemingsplan schrijven

Een goed ondernemingsplan is eigenlijk onmisbaar. Hierin maakt u namelijk uw plannen concreet. In een ondernemingsplan brengt u uw kansen, concurrenten en eventuele obstakels in kaart. Zo krijgt u een goed idee van uw startpositie in de markt. Als u financiering nodig heeft voor uw bedrijf, vragen mogelijke investeerders altijd om een ondernemingsplan.


 
 

Rechtsvorm kiezen

Als zelfstandig ondernemer moet u een rechtsvorm kiezen. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld de eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap of stichting. Uw keuze heeft gevolgen voor de aansprakelijkheid van het bedrijf en de belastingverplichtingen en -voordelen. De meeste zzp-ers hebben een eenmanszaak.Inschrijving Handelsregister Kamer van Koophandel

Elk bedrijf moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Daarvoor gaat u naar een kantoor van de KvK. Die zijn er verspreid in heel Nederland. Na uw inschrijving in het Handelsregister, geeft de KvK uw gegevens door aan de Belastingdienst. Zij sturen u per post uw btw-nummer toe. Hoe u dat vervolgens gebruikt, vertel ik u graag.

Administratie opzetten

Zzp-ers zijn ondernemers, maar de Belastingdienst ziet dat soms anders. Daarom is het goed als u samen met uw opdrachtgever bepaalde afspraken vastlegt over uw samenwerking. De Belastingdienst stelt hiervoor zgn. modelovereenkomsten beschikbaar. Daarmee voorkomt u dat de Belastingdienst de samenwerking opvat als een werkgever- werknemersrelatie. Dit is geregeld in de wet DBA. Tot 1 januari 2020 wordt deze wet overigens niet gehandhaafd. De Belastingdienst deelt tot die tijd nog geen boetes uit, tenzij u of uw opdrachtgever moedwillig de regels overtreedt.
De wet DBA wordt op termijn vervangen. Het nieuwe kabinet heeft plannen voor een nieuwe wet die schijnconstructies moet voorkomen. Onderdeel hiervan is een werkgeversverklaring. Hiermee zijn organisaties het niet eens. Zij zeggen dat het een belemmering is voor de ondernemer, omdat de voorgenomen opdrachtgeversverklaring nog steeds wordt getoetst aan het arbeidsrecht dat bestemd is voor werkgevers en werknemers.

Afspraken vastleggen in een modelovereenkomst

Maar weinig zelfstandig ondernemers kijken ernaar uit om hun administratie bij te houden. Maar uitstellen, is vragen om problemen. Een bijgewerkte administratie geeft op de eerste plaats inzicht. U weet precies hoe uw onderneming er financieel voorstaat.
Een deugdelijke administratie is ook een wettelijke verplichting. Het vormt namelijk de basis voor uw belastingaangifte (btw en inkomstenbelasting). Houd daarom uw administratie regelmatig bij of besteed dit uit. Ik neem u deze zorg graag uit handen.